foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Przemysław Kubicki
Telefon: 605-914-967

Pewnie - Profesjonalnie - Bezpiecznie - Wiarygodnie

 

        Ponieważ programy CDN / Comarch w standardzie Klasyka zostały wycofane z produkcji, zalecamy migracje posiadanych licencji na system Comarch ERP Optima. W imieniu Klienta przeprowadzamy wszystkie procedury licencyjne z Comarch oraz pomagamy w przeprowadzeniu migracji danych z programów Klasyki do ERP Optima:

 • z FPP do OP HA (Optima Handel) - kontrahenci, kartoteki towarów, płatności, rabaty, rezerwacje, zamówienia
 • z PL / PLP do OP PL (Optima Płace i Kadry) - pracownicy, dane kadrowe, dane historyczne
 • z KP do OP KP (Optima Księga Podatkowa) i OP ŚT (Optima Środki Trwałe) - kontrahenci, rejestry VAT, BO, środki trwałe
 • z KH do OP KH (Optima Księga Handlowa) i OP ŚT (Optima Środki Trwałe) - kontrahenci, rejestry VAT, plan kont, BO, środki trwałe

Uwaga:

W razie jakiś problemów z programami Comarch Klasyka nadal udzielamy wsparcia serwisowego.


Zmień system CDN / Comarch Klasyka na lepszy model!

Z

Na


przy naszej pomocy


 

Informujemy, że na stronie internetowej stosowane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Ustawieniami plików cookies można zarządzać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Kliknij X aby zamknąć komunikat i informacja nie pojawiała się więcej.

Comarch ERP

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że Comarch udostępni aplikację Comarch PPK przeznaczoną do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych z końcem maja. Już teraz można zamówić demo.

ZAMÓW DEMO
Aplikacja jest zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może działać także samodzielnie.Docelowy zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK to:
 • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 • rejestr pracowników,
 • prowadzenie ewidencji pracowników,
 • integracja z Comarch ERP HR lub import z pliku,
 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK,
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK,
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK,
 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących.
Aktualizacje będą udostępniane w krótkich odstępach czasowych, aby osiągnąć docelowy zakres funkcjonalny, który pozwoli zrealizować obowiązki prawne w wyznaczonych ustawami terminach.
WIĘCEJ O APLIKACJI
Jeśli chcieliby Państwo sprawdzić najważniejsze informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych, w tym terminy i obowiązki pracodawcy, to zapraszamy na stronę: https://www.comarch.pl/ppk/  

Nie czekaj, zamów demo już dziś.

 

Comarch e-Sprawozdania

 

Szanowni Państwo,

W życie weszły przepisy, które zmieniają sposób przesyłania e-sprawozdań finansowych.

Od teraz będzie to możliwe tylko w formie elektronicznej - wypróbuj program Comarch e-Sprawozdania!

WYPRÓBUJ

Dlaczego warto wybrać program Comarch e-Sprawozdania?

 • zgodność ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów czuwa nad tym zespół wykwalifikowanych ekspertów
 • dostęp w chmurze: możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej w modelu abonamentowym
 • pełna kompatybilność z innym oprogramowaniem: nie musisz mieć systemu Comarch ERP, by z nią pracować
 • poprawność sprawozdania: aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania

 

POBIERZ DEMO

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytować poniższe elementy;

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa)
 • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • kalkulacja podatku dochodowego
 • pozostałe noty i objaśnienia